Uw Pensioen onder Vuur? Vecht terug!

14 mei 2020     door Mark Scholliers & Jef Vuchelen

De economische groei is onvoldoende om het huidig wettelijk pensioen­stelsel recht te houden, de vergrijzingsgolf neemt toe, het Zilverfonds en het Generatiepact blijken een lege doos ... Het lijkt erop dat we allen langer moeten werken. En zullen we na ons 65ste nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen?

Mark Scholliers en Jef Vuchelen stellen vast dat het huidige wettelijk pensioenstelsel op drijfzand is gebouwd. Onderne­mingen en particulieren zouden nog meer moeten bijdragen om de financiering ervan te verzekeren.

In een land waar de loonkost en de loonwig tot de hoogste ter wereld behoren, is dit niet realistisch. De recente pensioenmaatregelen zijn 'te weinig en te laat'. Er komt een ogenblik dat de overheid niet langer in staat is haar pensi­oenverplichtingen te honoreren. Wat er dan gebeurt is gemakkelijk voor­spelbaar: afschaffen van de waardevastheid van de pensioenen, korten op de uitkeringen, lagerepensioenbeloften. De stijgende onhoudbaarheid van het wettelijk stelsel drijft de werkende bevolking naar alternatieven voor de opbouw van pensioenrechten. De keuzes die men op dit vlak maakt, hebben verstrekkende gevolgen.

Weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Hierdoor mislopen vele spaar­ders tienduizenden euro's en meer. Uw pensioen onder vuur? Vecht terug! gaat in detail in op deze tot nog toe weinig belichte aspecten van het pensioenvraagstuk. De auteurs geven duidelijke richtlijnen en concrete tips over het organiseren van uw pensioentoekomst, waarbij efficientie en eigen profijt voorop staan.