Dubbelbelasting­verdragen en fiscus
Toepassing in de praktijk

10 mei 2020     door Vandendijk & Partners Advocaten

De auteurs, allemaal advocaten bij het advocatenkantoor Vandendijk & Partners, hebben elk hun uitgebreide ervaring en specialiteit op het gebied van internationale fiscaliteit.

In dit boek geven ze op een beknopte manier richtlijnen bij de toepassing van de door België afgesloten dubbelbelastingverdragen. Na een algemene situering van de juridische draagwijdte ervan en de manier waarop u ze moet toepassen, volgt een analyse van de artikelen in de verdragen in het licht van het Belgische Modelverdrag en van het OESO-Modelverdrag, waarop deze dubbelbelastingverdragen in grote mate zijn gebaseerd.

Marc Vandendijk heeft een internationale fiscale praktijk. Hij is gespecialiseerd in verdragstoepassing en grensoverschrijdende vraagstukken. Zijn fiscale specialisatie situeert zich in het financieel recht en verzekeringsrecht, alsook pensioenfondsen. Daarnaast is hij actief op het vlak van vermogende particulieren en internationale bedrijfsstructuren.

An De Reymaeker is fiscaal advocaat en gespecialiseerd in de personenbelasting in internationale context m.b.t. de toepassing van de dubbelbelastingverdragen. Onder meer voor wat betreft de bepaling van fiscaal rijksinwonerschap, het vermijden van dubbele belasting in het kader van internationale tewerkstelling, de fiscale behandeling van buitenlandse bestuurdersvergoedingen, opzegvergoedingen en aandelengerelateerde beloningen.

Eric Grosjean haalde zijn masterdiploma in de Rechten in 2012 aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2013 behaalde hij een bijkomende specialisatie in fiscaal recht aan dezelfde universiteit. Eric Grosjean is sinds 2013 advocaat bij het kantoor Vandendijk & Partners en is lid van de Nederlandstalige Balie te Brussel.

Philippe Turco studeerde rechten aan de VUB (2013) en behaalde daarvoor een professionele bachelor in Accountancy en een professionele bachelor in de fiscaliteit. Philippe heeft jaren professionele ervaring opgebouwd ininternationale en nationale accountantskantoren waarna hij in 2014 de balie te Brussel vervoegde. Philippe legt zich toe op de fiscaliteit en het ondernemingsrecht in de ruime zin en adviseert ondernemingen en particulieren.

Om het boek aan te schaffen, klikt u hier