Beleggings­verzekeringen in tak 21 en tak 23

11 mei 2020     door Paul Van Eesbeeck

De beleggingsverzekeringen zijn hooguit een kwarteeuw oud (of jong). Op korte tijd hebben ze een vaste stek gevonden in het bonte landschap van de spaar- en beleggingsproducten. In de beginjaren werd vooral de aantrekkelijke roerende fiscaliteit van de beleggingsverzekering in de verf gezet.

Gaandeweg is het besef gegroeid dat een beleggingsverzekering de loutere beleggingsdimensie overstijgt en dat ze meer in haar mars heeft. Door haar eigenheid – of soms zelfs ‘eigenzinnigheid’ – kan de beleggingsverzekering zich ontpoppen tot een aantrekkelijk instrument inzake vermogensoverdracht en in het zog ook inzake successieplanning, nu eens op autonome wijze, dan weer als kanaliseringsinstrument van voorwaarden, lasten en modaliteiten die gekoppeld zijn aan schenkingen. Gelet op haar veelzijdigheid, waar ze ook haar kracht uit put, heeft de beleggingsverzekering dan ook iets weg van een Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering in de meest brede zin.

Dit boek wil de beleggingsverzekering in haar verschillende dimensies belichten en die aan de hand van praktijkvoorbeelden ook zo aanschouwelijk mogelijk maken. De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.

Voor meer informatie, klikt u hier.